ONDERZOEK VAN BRANDEN, GASONTPLOFFINGEN & ARBEIDSONGEVALLEN

BRAND

Quasi dagelijks gebeuren er branden, gaande van kleine brandjes thuis in de keuken tot grote industriŽle branden.

Ing. Guy Beel hou zich in hoofdzaak bezig met de brandoorzaak, accidentieel, technisch of opzettelijk.

Hiervoor wordt de plaats van de brand grondig onderzocht op sporen die leiden naar het antwoord.

Brand is een chemisch proces waarbij een brandbare stof zich verbindt met zuurstof waarbij het vuur tevens warmte afgeeft. Voor een brand hebben we drie factoren gelijktijdig nodig, namelijk : een brandbare stof, zuurstof en een ontbrandingstemperatuur. Deze worden samen gesymboliseerd als branddriehoek.

Een brand zomaar niet ontstaan, dus kan er gesteld worden dat elke brand een specifieke oorzaak heeft.

Het is niet steeds een eenvoudige opdracht om de brandoorzaak te bepalen, maar de eigenschappen van de diverse materialen, het brandpatroon, de restanten en de eventuele getuigenverklaringen zijn noodzakelijke elementen om hierop een duidelijk antwoord te geven.

Ing. Guy Beel heeft reeds vele branden onderzocht zoals huisbranden, bedrijfsbranden en voertuigbranden.

De voornaamste vastgestelde brandoorzaken :

Voor de oorzaaksbepaling van een brand en het aspect preventie kan u steeds beroep doen op onze diensten. Eventuele stalen kunnen onderzocht worden in een gespecialiseerd labo.

< top >

GAS

Aardgas, butaan, propaan of een mengeling ervan wordt aangewend als een zeer milieuvriendelijke brandstof. Maar gasmengsels zijn niet alleen brandbaar maar in sommige concentraties zelfs ontplofbaar met een vrij vernietigende kracht.

Aan het gas welke in origine reukloos, wordt een geurstof toegevoegd, waardoor gas bij een eventuele lekkage snel wordt opgemerkt. Bij de juiste handelingen en de nodige voorzorgen kan er gesteld worden dat gas een veilige brandstof is.

Wanneer een gaslek niet tijdig wordt ontdekt kan dit leiden tot een explosie dit al of niet gevolgd door een brand. Gasexplosies zijn gevaarlijk en zeer vernielend.

Ing. Guy Beel heeft reeds diverse gasontploffingen onderzocht waarvan de oorzaken uiteenlopend waren.

De voornaamste vastgestelde oorzaken van gasbranden en gasontploffingen :

Voor de oorzaaksbepaling van een gasontploffing en het aspect preventie kan u steeds beroep doen op onze diensten.

< top >

ARBEIDSONGEVAL

Men staat er niet bij stil maar de meeste arbeidsongevallen gebeuren thuis al zien we dat zelf niet als een arbeidsongeval. In de vinger snijden, een voet verstuiken, van de ladder vallen zijn enkele voorbeelden van wat er thuis kan mis gaan.

Op de arbeidsvloer staat er doorgaans specifieke machines die gecompliceerde taken verrichten en welke uiteraard bediend en onderhoud worden door mensen. De veiligheidsvoorschriften zijn met de jaren strenger geworden doch nog steeds komen teveel gevaarskritische situaties voor waarbij in het slechte geval er dodelijke slachtoffers vallen.

Door de jaren heen heeft ing. Guy Beel een vrij goede kennis van machinebouw, doorzicht in de werking ervan en de heersende veiligheidsvoorschriften. Ook de procedures zijn geen onbekende materie.

Een arbeidsongeval is net als alle andere ongeval een pijnlijk gebeuren, maar naar de toekomst toe is het zeer belangrijk geen herhaling te hebben. De bepaling van de oorzaak is van groot belang voor preventie in de toekomst.

Ing. Guy Beel heeft reeds vele arbeidsongevallen onderzocht met hijskranen, bobcats, productiemachines, persen, landbouwvoertuigen, heftrucks, chemische reacties.

De voornaamste vastgestelde arbeidsongevaloorzaken :

Voor de oorzaaksbepaling van een arbeidsongeval en het aspect preventie kan u steeds beroep doen op onze diensten.

< top >