- Wat te doen in geval van een ongeval
 

U werd betrokken in een ongeval en u liep al of niet letsels op. Tracht in eerste instantie kalm en beheerst te blijven.

Eens bekomen van de schok - het blijft een niet geplande en dus onverwachte gebeurtenis - schat de situatie zo goed mogelijk in.

Stel de vragen : Wat is gebeurd? Wat heb ik gedaan? Wat heeft de tegenpartij gedaan? Zijn er slachtoffers? Zit er iemand gekneld?

Zijn er slachtoffers dan belt u of laat u iemand de hulpdiensten bellen, n 112 via GSM. Meldt de plaats, het aantal slachtoffers en hun toestand. Is het zeer ernstig doe dan een verzoek voor een MUG.

Het is best dat u in uw voertuig steeds een wegwerpfototoestel aan boord hebt. Met zo'n toestel kan u de situatie onmiddellijk vastleggen alvorens er voertuigen verplaatst worden.

Tot op de dag van vandaag zijn foto's nog steeds het beste bewijsmateriaal, die u eventueel kunnen helpen bij het bewijzen van uw onschuld.

Wat moet u fotograferen? In het bijzonder de rem- en bandwrijfsporen, de plaatsgesteldheid, de beschadigingsbeelden van de voertuigen, een bevuild wegdek, een beperkte zichtbaarheid, en dergelijke.

Waren er getuigen doch niemand geeft zijn identiteit, noteer dan de nummerplaten van hun voertuig zodat ze later nog steeds kunnen opgespoord worden.
 

 

- Kan u beroep doen op ons

U kan steeds beroep doen op ons doch dit is pas interessant bij zware ongevallen waar de kosten hoog oplopen of waar er discussie zal ontstaan inzake snelheid en dus verantwoordelijkheid en vermijdbaarheid.

Hoe vlugger na het ongevalsgebeuren we worden aangesteld des te correcter wij kunnen werken, daar de sporen dan doorgaans nog aanwezig en de beschadigde onhersteld voertuigen beschikbaar zijn. Het gebeurd zelfs dat we tot een tiental jaar na de feiten worden aangeduid.

We zijn 24 op 24 uren bereikbaar. We kunnen ook optreden in het buitenland.